stanice

V roce 2016 oslavil náš sbor již 120 let své existence.

Každým rokem pořádáme pravidelně dvě soutěže,

"Soutěž starých pánů" a "Soutěž o pohár starosty obce Dětmarovice",

dětský den pro děti ze Speciální a pomocné školy DUHA v Orlové,

nebo též hasičské dětské odpoledne,

dále se účastníme dětského dne konaného pod záštitou Kynologického klubu Dětmarovice ad.

Členové výjezdové jednotky prohlubují své znalosti na různých školeních a cvičeních.

A kromě zásahů u požárů v obci či jejím okolí, podáváme občanům obce i pomocnou ruku při odstraňování bodavého hmyzu.

 

 

Hasičský sbor SDH Dětmarovice byl založen a zaregistrován 5. září 1896.

Při založení čítal 35 činných členů.

První valná hromada se konala 9. srpna 1897,

při ni byli zvoleni první sboroví funkcionáři:

Ferdinand Antončík, Josef Antončík, Štěpán Rosman,

Jan Jaňurek, Dominik Zaremba, Josef Franek a Pavel Barteček." ...

 

(citace z publikace ke 110 letům SDH Dětmarovice)Důležitá data naší historie

 

5. září 1896 - založení Sboru dobrovolných hasičů Dětmarovice

 

3. prosince 1988 - družební dohoda se Sborem dobrovolných hasičů Dolní Domaslavice

 

13. září 1996 - oslavy 100 let založení sboru

 

9. září 2001 - oslavy 105 let založení sboru

 

18. září 2010 - družební dohada s OSP Godów


Publikace 110let